Sedapat Mungkin Jangan Bergantung Pada Orang Lain

Terus bergantung pada orang lain ada dampak negatifnya yaitu menciptkaan rasa malas dalam diri kita dan juga membuat kita menjadi lemah dalam berjuang