10 Fase Orang Yang Berduka Menurut Westberg

Ada 10 fase yang dialami oleh orang yang berduka, itulah sebabnya berduka bukanlah musim hidup yang mudah untuk dihadapi dan dijalani.